Délkové textilie a efektní nitě

Typologie a názvosloví délkových textilií (nití) a názvosloví efektních nití

2. Efektní nitě

2.1. Efektní nitě s konstrukčním efektem

Nitě s efektní konstrukcí

Plamenová nit - na povrchu nití je ve stejných vzdálenostech vytvořen kratší nebo delší silnější úsek, příp. i barevně odlišný. Vyrábí se přidáním útržků přástu nebo rouna  k základnímu materiálu nebo na efektním skacím stroji tím, že se přerušovaně ke dvěma nitím přiskává přást nebo příze určité délky.

 

Nopková nit - povrch je výrazně nopkovitý. Efektu se dosáhne  přidáním nopků (shluky chomáčků vláken) do směsi  základních vláken a jejich zapředení do jednoduché příze při  zakrucování.

 


Krepová nit - je velmi pružná, se zrnitým povrchem. Efektu se dosáhne použitím vysokého počtu zákrutů (přádních  nebo skacích) nebo při skaní se souhlasným směrem zákrutu jako zákrut přadní.

 


Obeskávaná nit - měkká nit s otevřeným povrchem, členěným na  kosočtverce. Efektu se dosáhne při skaní velmi rozdílných jemností nití vstupujících do skaní a jejich různým napětím. K výrobě tkanin je tato niť používána jen ojediněle, převážně se používá pro ruční pletení.

 

 


Krytá nit - povrch má vzhled husté, lesklé spirály. Jádro dodává skané niti potřebnou pevnost, je obeskáváno rychlejším podáváním krycích nití. Na krycí materiál se často používá  lesklá viskóza, chemický multifil nebo kovové niti.

 

 


Spirálová nit - nit spirálově zřaseného povrchu. Efektu se dosáhne většinou skaním základní niti a nitě efektní. Základní nit je jemnější, efektní je hrubší. Směr skacího zákrutu je opačný než směr přádního zákrutu hrubší niti. Pro některé druhy těchto efektních přízí se používají názvy: gimpa, buklé, ondé (mají dlouhotočivý protáhlý a zřasený povrch) a frizé (má krátký spirálově zřasený povrch). Jako efektní nit spirálová může být považována i nit dvojmo skaná s velmi malým skacím zákrutem.


Smyčková nit - na povrchu jsou ve více či méně pravidelných  intervalech rozmístěny smyčky. Smyčky se tvoří tím, že k základní niti je přiskávána rychleji dodávaná smyčkující nit.  Vytvořené smyčky mohou být upevněny dalším skaním křížkovací  nití. Podle hustoty, tvaru a velikosti smyček se smyčkové niti dělí na froté, loop a střapcové (špicové) niti.


- froté - malé smyčky


- loop - větší smyčky


- střapcová (špicová) nit - vyrábí se s použitím ostře točených smyčkových nití,  které vytváří charakteristické střapce.


Knoflíková nit - na povrchu jsou v určitých vzdálenostech rozmístěny shluky závitů v podobě knoflíků různého tvaru, velikosti i barev. Efektního shluku nití se docílí přerušením dodávky nití, které knoflík netvoří. Tzv. knoflík je tedy vytvořen jednou z  nití. Knoflíková nit může být zpevněna obeskáním.

 


Pro knoflíkové niti s prodlouženými shluky nití se používá název "housenková nit".

Žinylka - nit s hustým vlasem kolmým k ose niti.

Dnes nejvíce využívaná je žinylka skaná. Tato žinylka se vyrábí na speciálním žinylkovacím stroji. Mezi dvě nosné nitě se přivádí nekonečná vlákna, která jsou těsně před stočením nosných nití rozřezána. Velmi záleží na druhu použitého vlákenného materiálu, zvláště nosných nití, aby při vlastním používání výrobku ze žinylky krátká vlákna nevypadávala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  žinylka skaná              žinylka pletená             žinylka tkaná

 

Žinylkové nitě lze vyrábět pletařskou technologií na osnovních pletařských strojích, kde základní nit plete řetízek a vlasová nit provazuje střídavě mezi jednotlivými řetízky. Po upletení se vlasová nit rozřeže.

Původní žinylka je v podstatě proužek tkaniny s vlasovým povrchem. Tato žinylka se vytváří složitějším způsobem než je předení. Tzv. předdílo se tká v plátnové nebo perlinkové vazbě. Po zatkání se  útky rozřežou na pásy, nosným elementem nitě je pak 4-6 osnovních nití. Od výroby touto technologií výroby se již upouští. Dříve se tímto způsobem připravovala žinylka pro výrobu koberců.

Novinkou jsou žinylky tzv. flockované, kdy jsou krátká vlákna nalepena na nosnou základní nit.

 

Název je odvozen z francouzského chenille - housenka.