Délkové textilie a efektní nitě

Typologie a názvosloví délkových textilií (nití) a názvosloví efektních nití

2. Efektní nitě

2.2. Efetní nitě s vytvořeným barevným efektem

Nitě s barevnými efekty


Muliné - je skaná nit, kde se na povrchu v pravidelné spirále prolínají nejméně dva barevné odstíny. Efektu je dosaženo skaním nejméně dvou jednoduchých nití stejné jemnosti, barevně odlišných.

Melé, též melanž -  vyrábí se ze  směsi barevných vláken, nejméně ze dvou odstínů - nit má v konečném výsledku barevně pestrý vzhled.

 

Viguré - efektu se dosáhne spřádáním potištěných česanců. Tato vícebarevná efektní niť (barevně pestrého avšak klidného vzhledu) se používá zejména k výrobě vlnařských tkanin. Na rozdíl od melé může mít každé vlákno několik barev.

 

Flámková nit - nit s různobarevnými úseky. Žádaného efektu se  může dosáhnout potištěním přaden několika barevnými odstíny, popřípadě při skaní přískáním kousků přástu nebo kousků příze  kontrastní barvy.

 

Ombré - na niti se střídavě opakují dva nebo více barevných odstínů. Efektu je dosaženo obarvením části přaden na různé barevné odstíny, které se často duhově prolínají – stínují.

 

Žaspé - je jednoduchá předená nit, ve které se na povrchu ve volné šroubovici prolínají dva barevné odstíny. Efektu se dosáhne spojením dvou různobarevných přástů při dopřádání.

 

Žíhaná nit - v pravidelných délkách se střádavě opakují dva barevné odstíny. Efektu se dosáhne skaním dvou různobarevných nití, které jsou dodávány se střídavě měněnou rychlostí. Rychleji dodávaná nit obtáčí a zakrývá nit druhou.

 

Marengo – efektní nit, ze které se vyrábí tkaniny se stejným názvem. Základní vzhledová charakteristika je v tom, že se k černé vlákenné surovině přidává 3 – 5% bílých vláken.

 

Vigoňová příze - je  příze vyrobena z druhotných surovin různých kvalit, připomínající svým vzhledem melanžovou efektní nit, avšak jde o přízi podřadnou, používanou často jako výplněk. V pravém slova smyslu nepatří do efektních nití. ale při rozboru tkanin se s ní ještě i dnes setkáváme.