Podmínky k udělení zápočtu

Pro udělení zápočtu je potřeba splnit následující požadavky:

  • účast na cvičeních min 75%,
  • odevzdání semestrálních prací dle pokynů vyučujícího.

U studentů, kteří předmět opakují, je po domluvě s cvičícím možné některé požadavky z předchozího roku uznat. V takovém případě kontaktujte svého cvičícího nejpozději během prvního týdne semestru.