Další informace mohou být upřesněny na základě aktuální situace.

Zkouška se píše formou testu na konci semestru, termíny budou vypsány na STAGu.

K přihlášení se na zkoušku je potřeba nejprve získat zápočet.

Pro absolvování testu student potřebuje pouze studentský průkaz a tužku.

Test je písemný a skládá se z 10 otázek.

Otázky jsou založeny na obsahu přednášek s podporou literatury.

  • 4 otázky jsou formou výběru odpovědi z 6 variant (a-f), přičemž jen jedna odpověď je správná.
  • 2 otázky jsou formou výběru odpovědi z 6 variant (a-f), přičemž je správných odpovědí více. V zadání testu je tato skutečnost zvýrazněna.
  • 4 otázky jsou formou psané odpovědi.

Každá otázka je za 1 bod, za neúplnou odpověď může být udělen 0,5 bod.
Na celý test je vyhrazeno maximálně 45 minut, ale běžně jej lze zvládnout do 20 minut.

Na základě výsledků testu je udělena známka.

5b = 3
6b = 2-
7b = 2
8b = 1-
9b = 1

Výsledky budou zveřejněny na STAGu.
V případě špatného výsledku je možné test opakovat.