Click zadání-rotační těleso.pdf link to download the file.