2018/19
Kurz nabízí úvod do historie a kultury Spojených států. Podává ucelený přehled amerických dějin a zejména se zaměřuje na některé klíčové okamžiky, které rozebírá v jejich politických, náboženských, ekonomických a intelektuálních souvislostech. Hlavní důraz je kladen na pochopení významu dominantních historických událostí, jež zformovaly americkou společnost do podoby, kterou známe dnes. Kurs však také nabízí přehled reprezentativních literárních i neliterárních textů, jež pohled na vybraná období dotvářejí.
Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Důraz se klade na plánování výuky, úkolové a tématické vyučování, projektovou práci, dramatizaci a také na testování, hodnocení, a sebehodnocení. Do programu je také zařazena výuka cizího jazyka pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, materiály a také navrhnout své vlastní postupy i výukové materiály.