Novinky stránek

Plánovaná velká čistka na elerningu

by Igor Kopetschke -

Plánované velké změny na elearningu - prosím přečíst celé !!!

2. - 4. týdnu v červenci t.r. bude elearningový portál procházet velkou čistkou v datech a zároveň přechodem na novou verzi. Během tohoto období bude pravděpodobně většinou nedostupný, proto své aktivity neplánujte na toto období.

Čeho se budou tyto změny týkat - a hlavně - jak to může ovlivnit Vás:

 1. Vyčištění databáze od neaktivních uživatelů - budou nevratně smazány tyto účty:
  • Student či učitel už nemá účet na TUL
  • Za posledních 5 let se ani jednou nepřihlásil
  • Ad-hoc zřízené účty, jejichž účel už pominul ( přijímačky z minulého AR, již ukončené akreditace atd.)
  • Některé periodicky používané účty (třeba pouze 2 měsíce ročně) budou pouze suspendovány a další rok obnoveny
  • Důležité - smazáním účtu dojde k nevratnému odstranění všech dat s uživatelem svázaných - včetně výsledků testů, účasti, zápisu v kurzech atd.
 2. Odstranění starých a  nepoužívaných kurzů :
  • Kurzy verzované proti STAGu (pro jednotlivé AR) budou zachány pouze s 5-ti letou historií včetně aktuálního AR. Tzn. nyní v červenci budou smazány kurzy z AR 2017/18 a starší. To se samozřejmě netýká kurzů, které nejsou dle AR verzovány
  • Kurzy, které nemají žádný obsah a nejsou použity pro Asociace
  • Kurzy z minulých AR ( 2 roky zpět), kde nejsou zapsáni žádní studenti
  • Zároveň emailem oslovím učitele předmětů / kurzů, kde zcela chybí vyučující, jestli jej někdo převezme nebo jej smažu.
  • Tímto chci také požáda všechny učitele, aby si zodpovědně vyhodnotili své kurzy, které sice nespadají do výše uvedených podmínek, ale také by bylo možno je smazat - a smazali je.
 3. Optimalizace obsahu kurzů - z kurzů budou odstraněny:
  • URL, která odkazují na neexistující stránky či zdroje
  • Moduly, jejich podpora v Moodle je ukončena a budou odstraněny - toto se týká hlavně KCJ na EF, řada kurzů používá zastaralý Adobe Flash a další již nefunkční technologie.
  • Vložená multimédia (hlavně videa) v obřích velikostech - doporučuji buď využít https://ulozprednasku.tul.cz/ nebo Google Drive
  • Vložené obrázky v původních velikostech - doporučuji autorům kurzů nahrát/přepsat zmenšenou verzi
 4. Budeme přecházet na verzi jádra Moodle 4.x. V této chvíli ještě nejsem schopen zodpovědně říct, jak moc se změní rozhraní a funkčnost elearningu (a zda-li vůbec)
Ve vlastním zájmu si zkontrolujte, jestli se svými kurzy náhodou nepatříte do některého z výše uvedených bodů a v předstihu si upravte či zálohujte vše, co by mohlo být odstraněno, ale vy si myslíte, že to budete potřebovat.
Od července budou na fakultách působit jako první vlna podpory asistenti elearningu - v případě problémů či konzultace budete kontaktovat především je. To platí i pro studenty na fakultách. Seznam asistentů včetně kontaktů již brzy zveřejním.
Igor Kopetschke

Záznam přednášky

by Igor Kopetschke -

V nočních hodinách  17. -  18.2.2022 proběhl plánovaný update serveru se Záznamy přednášek (detaily viz předešlý příspěvek). Zdá se, že upgrade dopadl v pořádku a že funguje i upravený modul pro elearning. Kdyby jste v blízké budoucnosti zaznamenali nějakou nekonzistenci v chování tohoto modulu (přidávání a přehrávání záznamů), dejte mi prosím vědět.

Igor Kopetschke

Důležité - změny na elearningu, plánovaný výpadek služby

by Igor Kopetschke -

Událost: Výpadek modulu Záznam přednášky
Kdy: od večerních hodin 17.2. do 20.2. včetně

Vzhledem k přechodu na novou verzi Mediasite (správci této služby ji naplánovali na dobu před zahájením výuky v LS) bude ve výše zmíněném období docházet k výpadku a nedostupnosti modulu pro vkládání a přehrávání videozáznamů pořízených přes systém Mediasite. Pro upřesnění - jedná se o veškeré multimediální záznamy označené touto ikonou:   

Výpadky budou pro VŠECHNY záznamy, tj. nejen pro ty, které byly pořízeny na speciálně vybavených učebnách, ale i ty, které byly zpracovány přes systém ulozprednasku.cz.

Co to ve svém důsledku znamená:

 • Pro pedagogy - nebude dočasně možné vyhledávat a vkládat záznamy do kurzů
 • Pro studenty - nebude možné přehrát  záznamy, vložené do kurzu. Proto byl tento zásah naplánován na konec zkouškového období a před začátek LS

Co se změní po přechodu na novou verzi:

 • Přestanou existovat Katalogy, budou nahrazeny Kanály. Z pohledu uživatele (pedagoga i studenta) by se nemělo kromě pojmenování nic změnit - opět to budou kolekce jednotlivých záznamů pro daný akademický rok. Správa serveru Mediasite mne ujistila, že při upgrade dojde k bezproblémovému nahrazení katalogů kanály i u již vložených do elearningu
 • Modul pro vyhledání a vložení Záznamu přednášky nově umožní pedagogům vkládat do kurzu nejen kanály a Prezentace pro daný předmět včetně těch z milulých AR, ale umožní vyhledat a vložit záznamy jiné, kde je daný pedagog uveden jako autor záznamu. Tento mechanismus dovolí vložit i záznam, který byl pořízen pro jiný předmět stejným pedagogem.
 • Výše uvedený bod - vyhledání záznamu dle autora - vyhledá jen NOVĚ pořízené záznamy, tj. od 21.2.2022 - nebude umět prohledávat ty, které byly pořízeny starším systémem.

Dodatek pro pedagogy

Řada (zejména starších) kurzů obsahuje odkazy na záznamy či katalogy, které již na úložišti Mediasite neexistují nebo je nelze přehrát. Důvody jsou různé - buď mají již nepodporovaný formát, nebo byly poškozeny při havárii úložiště před několika lety a nepodařilo se je obnovit. V rámci upgrade provedu analýzu všech instancí záznamů přednášek v elearningu a ty, které odkazují na neexistující obsah, automaticky odeberu. Autoři , kteří ve svých kurzech (současných či starších) mají tyto záznamy vložené, by si měli ve vlastním zájmu po ukončení přechodu zkontrolovat, jestli náhodou nějaký vadný záznam neunikl automatickému odstranění. Pokud na takový narazíte, smažte ho z kurzu.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat

Igor Kopetschke

Older topics...