Novinky stránek

DŮLEŽITÉ - Jitsi nahrazen modulem pro Google Meet

by Igor Kopetschke -

Vážení uživatelé,

jak již bylo avizováno, dnes byl s definitivní platností odstraněn modul pro Jitsi konference a byl nahrazen modulem pro Google Meet.

Přidání Google Meet do kurzu je velice jednoduché - stejně jako přidání libovolného jiného materiálu. 

Při vytváření vložíte:

  • Jméno místnosti
  • Datum a čas konání, případně údaje o opakování sezení
  • URL místnosti - zvolte Generate Room URL
  • Notifikace studentům

A je to hotovo.

V nejbližších dnes přidám podrobný videonávod.

Igor Kopetschke
správce elearning.tul.cz

DŮLEŽITÉ - Pro učitele - práce se skupinami v elearningu

by Igor Kopetschke -

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s novým AR se velice rozmohla chyba, kdy pedagog přenáší obsah starého kurzu do nového, a nebo ( v případě FP ) jde o export z jejich Moodle do elearningu.

Při přenosu totiž často dochází k tomu, že pedagog nechá zaškrtnuto i přenos zapsaných uživatelů a hlavně skupin, což je ZÁSADNÍ CHYBA! Je potřeba si uvědomit, že když je kurz pro daný AR vytvořen oproti STAGu, tak automaticky vytváří i skupiny podle rozvrhových akcí. Na elearningu je ovšem bohužel řada kurzů, kde jsou přenášeny i staré skupiny a je v tom strašný zmatek, speciálně v případech, kdy skupiny používáte pro omezení přístupu k některým materiálům

Je tedy akutně potřeba:

  • Při importu nebo přenosu obsahu kurzů ODŠKRTNOUT zapsané uživatele, skupiny, role, kalendáře aj.
  • Zkontrolovat ve Správa kurzu - > Uživatelé -> Skupiny , jestli máte u kurzu opravdu jen ty skupiny, které odpovídají rozvrhovým akcím a ostatní smazat.
  • Zkontrolovat u svých materiálů v kurzech, kde používáte omezení, jestli nemáte omezení nastaveno na nesprávnou skupinu.

Obzvlášť je to markantní tam, kde se staré skupiny podle STAG jmenují stejně jako nové, například Cvičení kombinované studium. Je potřeba (například podle zapsaných existujících uživatelů) najít tu správnou a ostatní (většinou v nich není nikdo zapsán) odstranit.

Není v mých silách denně odpovídat řadě studentů, proč jsou jejich materiály nedostupné. Pokud máte pocit, že je potřeba problematiku skupin a jejich přiřazování k materiálům krátce proškolit, jsem ochoten stejně jako v minulosti uspořádat Google Meet online školení. Pokud ano, dejte mi prosím vědět emailem a já vytvořím anketu, kde si domluvíme termíny.

Igor Kopetschke

Vyškrtnutí studenta z předmětu / kurzu

by Igor Kopetschke -

V průběhu loňského letního semestru byla pro studenty deaktivována možnost vyškrtnout sebe sama z předmětu / kurzu. 

Zdůvodnění:
Když se student z kurzu sám odregistruje/vyškrtne, dojde tím zároveň k vymazání jeho kompletní studijní historie v kurzu včetně výsledků testů, splněných úkolů atd.  Protože k tomu docházelo i v situacích, že se student vyškrtl omylem a nešlo již zpětně jeho výsledky obnovit, byla tato volba pro studenty deaktivována.

Studenta může sám vyškrtnou nyní pouze vyučující kurzu.

V současné době probíháí možnost tzv. suspendace studenta, která nahradí původní vyškrtnusí sebe sama. To znamená, že ze svého pohledu již student nebuide mít do kurzu přístup, ale jeho výsledky zůstanou v kurzu zachovány. Studenta bude možno opětovně aktivovat.

Implementace tohoto řešení bude hotova do poloviny měsíce prosince 2021.

Older topics...