2019/20

Předmět se zaměřuje na překlad mezi anglickým a českým jazykem jako nástroj procvičení a aplikace jazykových dovednosti. Cílem je seznámit studenty s úskalími překladu s ohledem na morfologické, syntaktické a lexikální odlišnosti angličtiny a češtiny. Obsahem předmětu bude analýza chyb, kterých se studenti mohou na morfologické, syntaktické a lexikální úrovni při překladu dopustit. Jedná se o chyby způsobené zejména jazykovou interferencí. Předmět studenty dále seznámí se způsoby prevence zmíněných chyb a možným řešením. Studenti využijí znalostí z dosud absolvovaných lingvistických disciplín, které si v seminářích dále prohloubí.