2024/25
Cílem přednášek je seznámit studenty s charakteristikou aktivizačních metod a jejich využitím ve výuce přírodovědných oborů. Na cvičeních prakticky řešit metodiku přípravy a výběru témat učiva. Provést metodickou přípravu hodin, ve skupině ji diskutovat a ve spolupráci s cvičným učitelem vést studenty k praktickému ověření přípravy na praxích studentů.
Předmět poskytne studentům rozšířené informace týkající se buněčné biologie a biologie tkání. Předmět navazuje na Úvod do biologie buňky a tkání. V rámci přednášek a praktických laboratorních cvičení budou probírány principy týkající se struktury a funkce buněk a buněčných částí, integrace buněk do tkání, mezibuněčná komunikace a interakce v rámci struktury tkání vč. interakce buněk s biomateriály. Dále budou studenti seznámeni s principy metod používaných v buněčné biologii a in-vitro testování vč. testování materiálů. Předmět poskytne informace, které jsou nezbytné pro přírodovědný základ studenta a pochopení výuky v navazujících předmětech. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.