Veřejně přístupná kategorie s přístupem i pro hosta, kde jsou dostupné příručky, školení, manuály pro tento e-learningový portál.

Typ modulu: praktický, povinný základ

Rozsah studijního předmětu: 16 hod. prezenční výuky

Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivní účast a vypracování projektu

Forma výuky: přednáška, cvičení.

Vyučující: RNDr. Klára Císařová, Ph.D., Ing. Igor Kopetschke

Požadavky na studenta:

Didaktická technika, média, e-learning je předmět, který profiluje studenty především při využívání moderních didaktických prostředků. Počítačová gramotnost a sledování technického vývoje je základním předpokladem.

Stručná anotace:

Cílem předmětu Didaktická technika, média, e-learning je podat posluchačům základní informace z oboru didaktické techniky, aby je byli schopni aplikovat ve své odborné praxi. Seznámit posluchače s novými trendy ve výchovně vzdělávacím procesu, které mohou determinovat výsledky a efektivitu jejich pedagogického působení. 

Krátké manuály a přiručky pro používání tohoto e-learningového portálu v roli studenta.