2018/19
Předmět seznamuje studenty se základy hydraulických a pneumatických mechanismů, jejich činností, regulací parametrů přenášeného výkonu s výkonovými, řídicími s pomocnými prvky, jejich charakteristikami, matematickým popisem a praktickými aplikacemi. Pozornost je rovněž věnována proporcionálním prvkům, syntéze a návrhu obvodů.
Základní definice, třídění výrobních strojů. Dělení obráběcích strojů, vlastnosti a možnosti jednotlivých typů, přesnost, tuhost, síly, přenos výkonu. Zásady konstrukce obráběcích strojů s ohledem na tuhost a požadované vlastnosti. Principy navrhování a vlastnosti jednotlivých částí obráběcích strojů. Kmitání v obráběcích strojích, zdroje kmitání, trhavé pohyby.
Dělení výrobních strojů. Základy konstrukce strojů a základní mechanismy používané ve výrobních strojích. Přehled automatizačních principů a prvků používaných u výrobních strojů. Zaměřeno na číslicové řízení obráběcích strojů, na vlastnosti pohonů pro tyto aplikace a na návrh mechaniky polohových servopohonů. Podrobný přehled funkcí a prvků elektrických servomechanismů zvláště statické a dynamické charakteristiky rychlostních a polohových smyček polohových servopohonů NC obráběcích strojů.