2019/20
Předmět Základy ekonomie je uvedením do ekonomické teorie, resp. makroekonomie a mikroekonomie. Obsahem první části kurzu je vysvětlení základního pojmového aparátu, principů a interakcí mezi jednotlivými procesy a jevy v makroekonomické realitě. Důraz je kladen na schopnost analýzy ekonomických problémů a orientaci v možných hospodářsko-politických opatřeních státních institucí. Druhá část se zabývá rozborem mikroekonomických problémů, umožňujících vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování ekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost učinit závěry vyplývající z vybraných mikroekonomicky orientovaných teorií.