2019/20
V rámci tohoto předmětu bude vyložena teorie a problematika spojená s inovačním cyklem. Studenti budou seznámeni s konceptem simultánního inženýrství. Hlavním cílem předmětu je naučit studenty pracovat s nástroji pro zkrácení času na zavedení nového výrobku do výroby. Cvičení jsou orientována na trénink základních metod v rámci inovačního týmového projektu v týmu zaměřeného na komplexní inovaci jednoduchého výrobku od konstrukčního návrhu po návrh výrobního procesu.
V rámci předmětu budou vysvětleny principy a metody projektového řízení, v rámci přednášek a cvičení se studenti seznámí s teorií a příklady řízení projektů (budou vysvětleny jednotlivé fáze a kroky v rámci plánování, přípravy a realizace projektů). Součástí předmětu je i samostatná práce: speciální program pro projektový management.
Cílem předmětu je nabytí znalostí a osvojení si dovedností v oblasti tvorby technické dokumentace (výrobní výkresy, výkresy sestav strojírenských výrobků). Vedle tradiční formy tvorby výkresové dokumentace je cílem praktické zvládnutí moderních způsobů parametrického 3D modelování jednoduchých součástí i sestav v CAD systému CREO Parametric 3.0 a generování 2D technické dokumentace.