2020/21
Předmět předkládá přehled základních dopravních a manipulačních prostředků s důrazem na systémy využitelné v automatických výrobních linkách. Prezentuje základní principy konstrukce manipulačních zařízení, metodiku dimenzování vybraných funkčních uzlů, průmyslových komunikačních sběrnic a fusion senzoriky pro řízení výrobních linek.
Předmět podává přehled trendů automatizace strojírenské výroby, podrobněji charakterizuje soudobé prostředky automatizace, pokládá akcent na automatickou manipulaci a aplikaci průmyslových robotů, objasňuje základní principy jejich činnosti, předkládá přehled přístupů k tvorbě automatických a robotizovaných pracovišť s vyspělou senzorikou. Podrobně analyzuje jednotlivé oblasti aplikačního nasazení a inovativní potenciál průmyslových a servisních robotů.
Systémová analýza pneumatických obvodů, dimenzování výkonových členů, tlumičů, ventilů a příslušenství, vakuové obvody, krokové diagramy, sekvenční řízení, elektropneumatické ovládání s užitím PLC řídicích systémů. Základní typy programování volně programovatelných logických automatů včetně zavádění okrajových a bezpečnostních podmínek a jejich zapojování a praktické ověřování.
Cílem předmětu je uceleně a přehledně seznámit studenty se zpracováním různých forem dat v medicínské praxi s akcentem na data ve formě obrazů. Studenti získají znalosti a dovednosti nejprve v základech informačních systémů v medicíně v širším slova smyslu, dále je přiblížen pojem databázových systémů.
Předmět předkládá přehled a rozdělení robotů, podává základy mechaniky robotů, charakterizuje přehled a vlastnosti pohonů a periferií. Prezentuje základy konstrukce pohybových os, řízení robotů a programování. Popisuje aplikační možnosti nasazení robotů.
Předmět podává přehled principů a prostředků vizualizace technologické scény (machine vision) a jejich aplikace na výrobních linkách a robotizovaných pracovištích (robot vison). Zabývá se základními prostředky získání obrazových dat, fyzikálními principy pořízení obrazu, následně zpracováním, analýzou, interpretací a vyhodnocením obrazových dat. Přehled typů snímacích čipů, průmyslových kamer a osvětlení, objektivů, typů přenosu dat a rozhraní (interface).
Předmět předkládá charakteristiku skelných materiálů, vymezuje rozdíl mezi sklem a sklovinou a podrobně analyzuje jejich vlastnosti. Je podána teorie tavení skla, sklářské tavicí agregáty a teorie tvarování a chlazení skla. Jsou ukázány základní technologické postupy automatické výroby a zpracování skla, včetně přehledu principů a významu zpracovatelských a zušlechťovacích procesů při výrobě skla. Cílem je seznámit studenty se základy současné moderní a automatické sklářské technologie s důrazem na používaná zařízení a stroje.
Základní pojmy, charakteristika skelného stavu, rozdíl mezi sklem a sklovinou. Vlastnosti skla, vlastnosti skloviny. Sklářské suroviny, vsázka. Teorie a technologie tavení, tvarování a chlazení skla. Způsoby, principy a význam zpracování a zušlechťovacích procesů. Klasifikace a charakteristika technologií výroby bižuterních skleněných polotovarů, specifika zpracování a zušlechtění skleněné bižuterie.