2019/20
Kinematika, dynamika, nauka o teple, elektrostatika, světlo, jaderná a atomová fyzika.
Předmět seznamuje studenty s nejdůležitějšími vlastnostmi fyzikálních polí využívaných pro biofyzikální diagnostiku a terapii. Obsahem předmětu jezejména elektrické, magnetické a elektromagnetické pole, ultrazvuk a různé druhy ionizujícího záření.
Fyzikální metody, fyzikální veličiny, kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, práce a energie, dynamika soustavy hmotných bodů, mechanika tuhého tělesa, pevná tělesa, gravitační pole, kmitání
Kinematika, dynamika, nauka o teple, elektrostatika, světlo.
Fyzikální metody, fyzikální veličiny, kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, práce a energie, dynamika soustavy hmotných bodů, mechanika tuhého tělesa, pevná tělesa, gravitační pole, kmitání