Centrum  oceňování majetku nabízí v současnosti studujícím modul Oceňování obchodních podniků (závodů). V tomto modulu jsou zahrnuty níže uvedené předměty (kurzy), které je nutno v rámci studia úspěšně absolvovat).