2022/23
V rámci předmětu student zpracovává zadané téma.