2024/25
Cílem je umožnit studentům porozumět problematice zpracování diplomových prací, vymezení základních charakteristik diplomové práce, citační normě ISO 690, problematice tvorby, realizace a prezentace diplomové práce. Student prokazuje základní znalosti k zadanému tématu a je schopen je aplikovat v navazujícím magisterském programu. Studentovi je vštěpována odborná kompetence, kterou je znalost eticko-právních aspektů odborných prací a platných norem pro psaní odborných písemných prací.