2024/25
Úvod do problematiky umělé inteligence, přehled úloh umělé inteligence, programovací jazyky pro umělou inteligenci. Úvod a základní pojmy z oblasti umělých neuronových sítí. Biologické a umělé neuronové sítě. Samoorganizující se neuronové sítě. Použití neuronových sítí. Řízení robotů, analýza a zpracování signálů, zpracování obrazové informace, rozpoznání a syntéza řeči, ostatní aplikace umělých neuronových sítí.
Introduction into artificial intelligence, the central problems of artificial intelligence. Traditional computational models, state space, fitness function. Recognition and synthesis of audio and video, signal processing, image segmentation. Biologically inspired algorithms, neural networks, genetic algorithms, cellular automaton and other applications of artificial neural networks.