Cílem předmětu je seznámit studenty s kurikulárními dokumenty, které se vztahují k výuce cizích jazyků v České republice a v Evropě. Důraz je také kladen na analýzu druhů učebních plánů a principy jejich tvorby. Pozornost je věnována i zásadám provádění akčního výzkumu ve třídě a jeho úlohy v procesu inovace a dalšího odborného růstu učitele.