Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými finančními službami se zaměřením zejména na bankovní sektor a další finanční instituce (pojišťovny, leasingové, faktoringové a forfaitingové společnosti, stavební spořitelny, penzijní společnosti, fondy kolektivního investování a další).