Předmět poskytuje základní poznatky z problematiky únavové pevnosti a životnosti konstrukcí a materiálů. Ukazuje fyzikální podstatu chování materiálu při cyklickém namáhání a hodnocení reálných provozních zatěžujících procesů z hlediska kumulace únavového poškození, životnosti a bezpečnosti.