Získat ucelený souhrn všech aplikací textilií a textilních materiálů používaných v automobilech. Pro jednotlivé kategorie aplikací jsou sledovány požadavky, testování, výrobní technologie, výrobní postupy a používané materiály.