Fyzika polymerů je mladou vědní disciplínou, která se bouřlivě rozvíjí v několika posledních desetiletích. Spolu s narůstajícím využití polymerních materiálů ve výrobcích nejrůznějších druhů (textilní vlákna, gumy, plasty pro domácnost, zdravotnictví a automobilový průmysl) a s potřebou hlouběji porozumět stavbě a funkci přírodních polymerních materiálů (bílkoviny, DNA, RNA kyseliny, polysacharidy) vzrůstají i nároky na vysokoškolské studijní programy, které se výrobou a použitím polymerních materiálů zabývají. Cílem předmětu je nabídnout studentům magisterských studijních programů (materiálově, technicky a technologicky zaměřených) hutný a ucelený kurz základů polymerní fyziky.