Kurz je zaměřen na základní vymezení fenoménu náboženství z pozice různých filosofických diskurzů. Východiskem bude delimitace jednotlivých přístupů k náboženství, jak je poskytují filosofie, teologie a religionistiky. V rámci této delimitace bude věnována pozornost zejména konstituci racionální reflexe náboženství v kontextu řecké filosofické tradice, její pokračování v novověké filosofii, ale rovněž rozdílům mezi filosofií náboženství a náboženskou filosofií.