Předmět se zaměřuje na různé žánry dětské literatury a na témata a literární postavy dětské literatury anglicky mluvících zemí. Zabývá se také principy výběru relevantních ukázek dětské literatury a jejich aplikací v hodinách anglického jazyka.