Účelem předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími politickými, hospodářskými a sociálními dějinami Československa, resp. České republiky od pádu komunistického režimu v roce 1989 do roku 2007, kdy se Česká republika stala součástí schengenského prostoru. Důraz je kladen na demokratickou transformaci země po listopadu 1989, hospodářskou transformaci (privatizace, restituce), utváření nového politického systému a okolnosti zániku Československa v roce 1992. Stranou ovšem nezůstane ani vývoj České republiky, včetně jejího zapojení do mezinárodních struktur.