Cílem kurzu je seznámit studující s československými dějinami v kontextu dějin světových od konce druhé světové války do rozpadu sovětského bloku, resp. československé federace. Sledovány jsou zásadní milníky politického, hospodářského, sociálního i kulturního vývoje. Vedle vnitro- i mezinárodněpolitických událostí je kurz zaměřen na důležité sociokulturní změny ve společnosti. Studenty seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu a základními historiografickými proudy 20. století.