Základní požadavky na konstrukci jednoúčelových strojů s důrazem na využití normalizovaných a typizovaných prvků při návrhu strojů. Optimální výběr a návrh systému pohonu, senzorických a automatizačních prvků. Rámové systémy, magnetické prvky a jejich návrh. Návrh a konstrukce dopravníkových a manipulačních soustav. Speciální komponenty, navíjení lineárních a plošných útvarů. Stroje pro výrobu technických a kompozitních textilií. Jednoúčelové aplikace ve spojitosti s automatizovanými a robotizovanými pracovišti.