Kurs si klade za cíl poskytnout studentům příležitost naučit se v řízených diskusích korektně prezentovat a obhajovat své názory, racionálně argumentovat, ale také přistoupit na názory ostatních, nacházet konsensus, spolupracovat a koordinovat činnost ve skupinách. Jádrem každého semináře bude nastolení určitého tématu, které vyvolává polemiku a nejednoznačná stanoviska a následná diskuse nad ním. Studenti by si měli osvojit, případně upevnit a rozvinout své komunikační dovednosti. Předpokládá se schopnost vyhledávat relevantní informace k danému tématu a dále s nimi pracovat. Studenti si zároveň vyzkouší techniky řešení konfliktních situací a jejich převedení do konstruktivní roviny.