Cílem předmětu je obeznámit studenty s vybranými aspekty dějin evropské kultury s důrazem na využití poznatků v rámci studia ostatních společenských věd. V centru pozornosti bude výtvarné umění, architektura, užité umění a životní styl v jednotlivých etapách kulturních dějin. Semináře budou zaměřeny na upevňování dosavadních znalostí studentů a rozšíření jejich všeobecného kulturního rozhledu.