Cílem předmětu je seznámení se se specifiky preprimárního školství s akcentem na přechod do primárního vzdělávání.