Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikami hospodářské geografie, s vazbami na ostatní ekonomické disciplíny i s možnostmi při rozmístění a lokalizaci hospodářských aktivit. Zdůraznit hlavní trendy v globalizaci světových problémů a význam integračních tendencí a uskupení ve světovém hospodářství.