Cílem předmětu je vybavit studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu potřebnými znalostmi a kompetencemi pro zvládnutí jejich přechodu do absolventské praxe, ať již podnikatelské nebo podnikové. Absolvent předmětu získá základní povědomí o podnikatelské a podnikové činnosti, je schopen samostatného přístupu k řešení úkolů a problémů, využívá projektového/podnikatelského způsobu řešení a myšlení. Je schopen prezentovat a obhájit své myšlenky, rozvinout svůj nápad do jednoduchého Business Modelu, projektu. Má základní představu o tom, jak pro řešení podnikatelského problému postavit správně složený tým, jak ho řídit, či jak se zhostit určité role v něm. Orientuje se v tom jak nastavit identitu týmu či firmy, komu a jak nabízet a prodávat svůj výrobek či službu. Umí se připravit na obchodní jednání, vést ho, brát v úvahu i interkulturní odlišnosti, pokud jeho protějškem je cizinec/příslušník odlišné kultury.