Těžištěm souvislé praxe realizované je především výuka všech předmětů a s ní spojené aktivity, činnosti výchovného charakteru a další učitelské činnosti.