Obsah specializační praxe určuje zvolená specializace každého studenta a konkrétní katedra, která stanoví požadavky a úkoly. Výuku student doplní náslechovými hodinami a konzultacemi s učitelem.