Cílem předmětu je poukázat na význam etiky pro pracovníky veřejné správy, seznámit studenty se základními pojmy, historií etiky a teoriemi, stimulovat studenty k uvažování o etických problémech, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti v souvislosti s rozhodováním a řešením problémů ve veřejné správě vzhledem k etickým kritériím a přispět tak k formování etických hodnot jednotlivce.