Předmět seznamuje se zařazením člověka do biologického systému, se základy anatomie a fyziologie.