Principy měření neelektrických veličin v technické praxi. Nejčastěji používané snímače neelektrických veličin: snímače kinematických veličin, snímače sil a tlaků, měření vibrací, měřicí mikrofony, teploměrná čidla apod. Bezkontaktní digitalizace součástí a principy bezkontaktního 3D měření. Experimenty zaměřené na pístové spalovací motory a vozidla; zjišťování jejich provozních parametrů, zejména výkonových, emisních a hlukových. Měření teploty, dotykové a bezdotykové metody, měření povrchové teploty a teploty v tekutinách, měření součinitele přestupu tepla, měření rychlých změn teploty. Měření tlaku, měření rychlých změn tlaku. Měření rychlosti proudění tekutin: vrtulkový anemometr, termoanemometr, CTA, základy optických metod.