Úvod do modelování technických problémů. Počítačově orientované simulace. Metoda konečných prvků v mechanice kontinua. Variační formulace MKP - deformační varianta. Základy tvorby výpočtového modelu. Efektivní práce s daty. Chyby v modelování. Řešení problémů s využitím MKP programových produktů.