Cílem je propojení získaných teoretických znalostí a pojmů s praktickými zkušenostmi manažerů významných českých a mezinárodních firem. Předmět propojuje proces internacionalizace v jeho teoretických souvislostech s reálným aplikačním prostředím v situaci, kdy řada českých firem působí na zahraničních trzích přímo bez využití dodavatelsko- odběratelských řetězců nadnárodních korporací.