Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky mezinárodního obchodu včetně jeho teoretických a historických souvislostí. Předmět chce vysvětlit okolnosti a zákonitosti obchodu v mezinárodním měřítku a postavení obchodní politiky v hospodářských politikách států, státních seskupení a vybraných mezinárodních organizací a seznámit posluchače s dopadem obchodně politických nástrojů na podnikatelské subjekty a jejich činnost. Podává také přehled o podmínkách a možnostech vstupu podnikatelských subjektů na zahraniční trhy a variantách mezinárodního podnikání.