Cílem předmětu je představit studentům základy zušlechťovacích operací jako je předúprava, barvení a tisk včetně finálních úprav. Předmět má studentům ukázat, jak lze za pomocí jednotlivých technologií přidat textilním materiálům vlastnosti zvyšující jejich užitnou hodnotu a tím daný výrobek učinit konkurence schopný. Součástí přednášené látky jsou i ekologické aspekty a diskuse nad aktuálními trendy, jako je využití nanocoatingu, nanočástic a multifunkčních úprav.