V předmětu se studenti seznámí s procesy barvení, potiskování a finálních úprav textilií. Důraz je kladen na teorii jednotlivých procesů a seznámení se se základy technologických aplikací.