Předmět má za úkol seznámit studenty s jednotlivými oblastmi a aspekty mezinárodního obchodu a jejich praktické aplikace na podnikatelské prostředí. Ve cvičení má předmět aplikovat znalosti z přednášek a vytvořit fiktivní podniky, jejichž obchodní operace by korespondovaly povaze a vzájemným obchodním vazbám mezi EU a třetími státy.