Kolokvium má formu diskuse o stavu a zaměření práce. Slouží k tomu, aby student obdržel připomínky k dalšímu formování práce, které zapracuje do tezí k státní doktorské zkoušce. Odbornou rozpravu řídí školitel studenta.