Cílem předmětu je poskytnout základní informace o textilních technologiích související s výrobou délkových a plošných textilií. Jsou vysvětleny základní technologické operace předení, tkaní a pletení s ohledem na zpracovávaný materiál a následnou aplikaci finálního výrobku.