Metody komplexního návrhu mechanismů a dílčích uzlů strojů, strukturální, typová a geometrická optimalizace mechanismů. Rovinné a prostorové kinematické řetězce. Geometrická přesnost polohy členu mechanismu, analýza trajektorií, transformační úhel. Grafické, analytické a počítačové metody syntézy mechanismů. Syntéza vačkových a speciálních mechanismů, návrh zdvihové závislosti, konstrukce vačky. Modelování mechanismů v softwaru MSC.ADAMS.