V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se výroby příze. Jsou rozebírány jednotlivé technologické stupně výroby příze (rozvolňování, čištění, mísení, mykání, protahování, česání, konvertorová technologie přípravy pramene, předpřádání, prstencové dopřádání, rotorové dopřádání, tryskové dopřádání a skaní. Jsou zmíněny vybrané nekonvenční způsoby výroby příze. Je stručně analyzován vliv jednotlivých technologických stupňů na vlastnosti výsledného produktu. Je poukázáno na vybrané základní technologické parametry strojů a jejich vliv na kvalitu výsledného produktu