Předmět navazuje na základní předmět Textilní technologie I. V rámci předmětu si studenti prohloubí znalosti týkající se výroby příze. Jsou rozebírány jednotlivé technologické stupně výroby příze (rozvolňování, čištění, mísení, mykání, družení a protahování, česání, konvertorová technologie přípravy pramene, předpřádání, prstencové dopřádání, rotorové dopřádání, nekonvenční způsoby výroby příze, skaní) s ohledem na zpracovávaný materiál. Je analyzován vliv jednotlivých operací na vlastnosti jak výsledného produktu, tak finální příze.